...A BUDE VÁM TEPLÍČKO

Objednávejte uhlíčko

nebo volejte

605 700 461

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům.Doba uložení Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2023). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Objednejte si

UHLÍČKO z LEDVIC

Během topné sezóny udržuji skladem minimální množství čerstvého uhlí, které pokryje nárazovou poptávku s potřebou dovozu 1-5 pracovních dnů. Uhlí je tedy skladem celoročně. V jarních a letních měsících naskladňuji tak, aby na skladě neleželo déle jak 3 dny! V noci je uhlí natěženo, řidič ho vyklopí v zastřešené hale a následující ráno je rozváženo k zákazníkovi! Uhlí si po tuto dobu zachovává svou přirozenou vlhkost, díky které mu nevadí manipulace a skládání pásem. Podíl prachu je dle norem 15%. Při úklidu pásem stoupá podíl prachu ještě o 3%. Po přeschnutí se uhlí stává křehkým.

V minulém roce došlo k omezení těžby a nedostatku uhlí v měsících září až listopad. Doporučuji v letošním roce naskladnit uhlí raději v jarním období, kdy je kvalita uhlí pro naskladnění na následující topnou sezónu opravdu nejlepší.

Uhlíčko

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.